Tomáškův první měsíc ve FN Motol

ÚTERÝ 1.8.2017

7:11 - narození (FN Plzeň)
9h - má nízkou saturaci krve (málo kyslíku v krvi), převezen na JIP (FN Plzeň)
14h - zjištěny vrozené srdeční vady, musí hned do Prahy do FN Motol
18h - je na katetrizačním sále, zavolejte si ve 20h, info po telefonu o vadách, které má, je třeba to řešit hned
20h - katetrizace se povedla, je odpojen od dýchacích přístrojů, s výsledkem jsou doktoři spokojení

STŘEDA 2.8.2017

dopoledne - převezen z JIP na lůžkové oddělení
dopoledne - Jirka se osobně ve FN Motol (info, kontakty, výhledy...)

PÁTEK 4.8.2017

dopoledne - byla jsem propuštěna z porodnice
odpoledne - jedeme za Tomáškem do FN Motol, chováme si ho, "koupeme", je na monitorech, dostává ATB

SOBOTA - STŘEDA 5. - 9.8.2017

... - dojíždíme za Tomáškem dle možností, ve středu jsme se měli sejít s operujícím doktorem, ale byl neplánovaně na sále, takže předoperační info nemáme

ČTVRTEK 10.8.2017

8:00 - 17:30 - operace s mimotělním oběhem
18:15 - info od operujícího primáře Gebaurea - spoustu komplikací včetně velké arytmie, tep mu lítal nad 240, museli řešit arytmii, aby vůbec mohil pokračovat v operaci. zavolejte si ráno

PÁTEK 11.8.2017

10:00 - info Mudr. Vojtovič - operace byla složitá, stav je také složitý, v noci zlobila arytmie, zavolejte se odpoledne
14:00 - info Mudr. Vojtovič - operace byla složitá, stav je také složitý, arytmie se zdá se ustálily, zavolejte se večer
20:00 - stav je stále vážný, přiměřeně nárončé operaci - zavolejte si ráno

SOBOTA 12.8.2017

10:00 - stav neměnný, v noci arytmie nezlobily, ale trápil je oběhově, museli to podpořit přístroji i léky, stále zůstává v umělým spánku, má otevřený hrudník, musela být zavedena dialýza, protože by to ledviny nedávaly. zavolejte si odpoledne
14:00 - oběhově stabilní, dialýza stále probíhá
20:00 - otoky trochu opadávají, arytmie, talk i oběhově ustáleno, mohl by se v následujících dnech uzavřít hrudník

NEDĚLE 13.8.2017

10:00 - stav neměnný
14:00 - vzhledem k dloho otevřenému hrudníku se začíná projevovat infekce, nasadili nejsilnější ATB, snad zaberou
20:00 - stav dobrý

PONDĚLÍ 14.8.2017

10:00 - dle stavu jsme se rozhodli uzavřít hrudník, uvidíme, jak se situace bude vyjíjet dál
14:00 - Tomášek uzávěr netoleroval, museli jsme ho znovu otevřít, zvolejte si večer, bylo by dobré, abyste přijeli osobně
20:00 - stav se vrátil do stavu před uzávěrem, dvě narkózy v jeden den zvládnul, je potřeba nechat ho nabrat síly a počkat na další možnost uzávěru

ÚTERÝ 15.8.2017

10:00 - stav dobrý
15:00 - osobní schůzka s Vojtovičem - vše popsal, vysvětlil... vady byly složité, navíc spoustu komplikací při operaci, potom ta arytmie (WPW syndrom - léčit až tak v 6letech), musíme mu dát čas, aby se s tím tělo popralo. až bude méně oteklý, zkusí znovu uzavřít hrudník. Byli jsme u Tomáška, takový pohublý drobeček na hadičkách, stále v umělém spánku. Bojím se ho dotknout...
20:00 - stav neměnný

STŘEDA 16.8.2017

10:00 - dnes provedeme uzávěr hrudníku, zavolejte odpoledne
15:00 - uzávěr zatím toleruje, zavolejte večer
20:00 - stav neměnný, vypadá to dobře

ČTVRTEK 17.8.2017

10:00 - dnes provedeme uzávěr hrudníku, zavolejte odpoledne
15:00 - uzávěr zatím toleruje, zavolejte večer
20:00 - stav neměnný, vypadá to dobře

.... pokračování časem....


Nejhorší chvíle:
1.8. - oznámení o kardio vadách a to, že ho odvážejí do Prahy
10.8. - čekání na konec operace, rozhovor s Mudr. Gebauerem po operaci
11.-15.8. - telefonáty na JIP
14.8. - info o nepovedeném uzávěru hrudníku
24.8. - špatně jí, dochází mu energie, je nutné ho znovu sondovat celou noc